Sociale Dienst

Algemeen:
Spreekuur elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en op afspraak
Ettelgemsestraat 18 - 8460 Oudenburg
 
 
 
Mevr. Karmen Mechelaere
Specifieke opdracht: Schuldbemiddeling en budgetbeheer, tewerkstellingsbeleid, Lokaal Overleg kinderopvang
Niet aanwezig op woensdag
 
Tel: 059 34 02 23
Mevr. Sarah Vanmullem
Specifieke opdracht: verantwoordelijke Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers
 
Tel: 059 34 02 22
Mevr. Lut Vandecasteele
Specifieke opdracht: sociale dienst WZC Riethove, tussenkomst voor verblijf in andere woonzorgcentra
Niet aanwezig op dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag
 
Tel: 059 34 02 27
 
 
Mevr. Melissa Deseyn
Specifieke opdracht: woonbeleid, energie
Niet aanwezig op vrijdag
 
Tel: 059 34 02 36
 
 
 
Mevr. Joke Vermeirsche
Specifieke opdracht: leefloon en steun, beleid m.b.t. armoedebestrijding, verwarmingstoelagen
Niet aanwezig op woensdag
 
Tel: 059 34 02 21
 
 
 
 
 
Mevr. Brigitte Verburgh
Coördinator seniorenbeleid en thuiszorg: Poetsdienst, Dienst Warme maaltijden, Tussenkomst verblijf dagverzorgingscentra, verhuring seniorenwoningen 't Karpelhof en De Riedinne
 
Zich wenden Ettelgemsestraat 39
 
Tel: 0491 63 16 49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCMW OUDENBURG
ETTELGEMSESTRAAT 18
8460 Oudenburg
T 059 34 02 20
F 059 34 02 29